TRIẾT LÝ _TẦM NHÌN _SỨ MỆNH

HP GROUP EVENT & MEDIA & BIOLOGYTin tức TRIẾT LÝ _TẦM NHÌN _SỨ MỆNH
NHU CẦU - SÁNG TẠO - CHẤT LƯỢNG
0 Comments

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Đóng góp cho một xã hội thịnh vượng, sức khỏe con người và coi trọng môi trường thông qua việc cung cấp các sản phẩm tốt, an toàn và sạch.

Luôn nỗ lực nghiên cứu phát triển công nghệ để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ được khách hàng tin tưởng và hài lòng.

Xây dựng nơi làm việc công bằng để mọi người đều có niềm vui và niềm tin thành công. Nâng cao tối đa khả năng sáng tạo của cá nhân và sức mạnh làm việc nhóm.

TẦM NHÌN

“Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu Việt Nam về sản phẩm công nghệ sạch phục vụ cuộc sống con người Việt.”

SỨ MỆNH

Trờ thành công ty hàng đầu về sự kiện truyền thông công nghệ hàng đầu  Việt Nam đóng góp cho đất nước phồn vinh

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trung thực – Tận Tâm – Trách nhiệm – Kết nối -Đổi mới – Biết Ơn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *