TỔ CHỨC SỰ KIỆN TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHỆ CAO HP GROUP

HP GROUP EVENT & MEDIA & BIOLOGYTin tức TỔ CHỨC SỰ KIỆN TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHỆ CAO HP GROUP
0 Comments

𝐍𝐇𝐔̛̃𝐍𝐆 𝐒𝐀̉𝐍 𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌, 𝐃𝐈̣𝐂𝐇 𝐕𝐔̣ 𝐎̛̉ 𝗛𝗣 𝗘𝗩𝗘𝗡𝗧 & 𝗠𝗘𝗗𝗜𝗔
🎈Chuyên Tổ Chức Sự Kiện Trọn Gói (sinh nhật, tất niên, lễ kỉ niệm, đám cưới,…)
🎈Chuyên kỹ năng mềm ( thuyết trình -giao tiếp – tạo động lưc ), tập huấn các tập đoàn Bắc miền trung
🎈Chuyên Tổ Chức Lễ Khai Trương- Khánh Thành Động Thổ Ra Mắt Dự Án Tại Huế Và Miền Trung.
𝙑𝑶̛́𝙄 𝘾𝑨́𝘾 𝙃𝑨̣𝙉𝙂 𝙈𝑼̣𝘾:
👉𝐾𝑦̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑡ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ – đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑣𝑖̣ 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑢̛ 𝑑𝑢𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̛̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝
👉𝑇𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑘𝑦̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑒𝑚
👉𝑇𝑎̣̂𝑝 𝐻𝑢𝑎̂́𝑛 𝑘𝑦̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 , 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 đ𝑜̣̂𝑖 𝑛ℎ𝑜́𝑚 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦
👉𝐶𝑢𝑛𝑔 𝐶𝑎̂́𝑝 Đ𝑜𝑎̀𝑛 𝐿𝑎̂𝑛 𝑆𝑢̛ 𝑅𝑜̂̀𝑛𝑔 𝐶ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑁𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑀𝑢́𝑎 𝐾ℎ𝑎́𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ – 𝐾ℎ𝑎𝑖 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 – Đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑇ℎ𝑜̂̉…
👉𝐶𝑢𝑛𝑔 𝐶𝑎̂́𝑝 𝑁ℎ𝑎̂𝑛 𝑆𝑢̛̣ 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡: 𝑃𝐺, 𝑃𝐵, 𝐿𝑒̂̃ 𝑇𝑎̂𝑛, 𝐶𝑢𝑛𝑔 𝐶𝑎̂́𝑝 𝑉𝑢̃ Đ𝑜𝑎̀𝑛, 𝐵𝑎𝑛 𝑁ℎ𝑎̣𝑐, 𝐴̉𝑜 𝑇ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡, 𝐶𝑎 𝑠𝑖̃, 𝑀𝐶…
👉𝐶𝑢𝑛𝑔 𝐶𝑎̂́𝑝 𝐷𝑖̣𝑐ℎ 𝑉𝑢̣ 𝐶ℎ𝑎̣𝑦 𝑅𝑜𝑎𝑑𝑠ℎ𝑜𝑤 𝑄𝑢𝑎̉𝑛𝑔 𝐶𝑎́𝑜 𝐶ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑁𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝…
👉𝑇𝑜̂̉ 𝐶ℎ𝑢̛́𝑐 𝑇𝑒𝑎𝑚 𝐵𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔…
👉𝐶ℎ𝑜 𝑇ℎ𝑢𝑒̂ 𝐴̂𝑚 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ – 𝐴́𝑛ℎ 𝑆𝑎́𝑛𝑔, 𝑆𝑎̂𝑛 𝑘ℎ𝑎̂́𝑢, 𝐵𝑎𝑐𝑘𝑔𝑟ound…
👉𝐵𝑜̣̂ 𝐶𝑎̆́𝑡 𝐵𝑎̆𝑛𝑔 𝐾ℎ𝑎𝑖 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 – 𝐾ℎ𝑎́𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ..
👉𝑄𝑢𝑎𝑦 𝑃ℎ𝑖𝑚, 𝐶ℎ𝑢̣𝑝 ℎ𝑖̀𝑛ℎ…
👉𝑇𝑖𝑒̣̂𝑐 𝐵𝑢𝑓𝑓𝑒𝑡 𝑀𝑎̣̆𝑛, 𝑇𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑇𝑒𝑎𝐵𝑟𝑒𝑎𝑘 𝑁𝑔𝑜̣𝑡…
👉𝐶𝑢𝑛𝑔 𝐶𝑎̂́𝑝 𝐶ℎ𝑜 𝑇ℎ𝑢𝑒̂ 𝐿𝑜̂̀𝑛𝑔 𝐶𝑎̂̀𝑢 𝑄𝑢𝑎𝑦 𝑆𝑜̂́ 𝐼𝑛𝑜𝑥…
👉𝐶𝑢𝑛𝑔 𝐶𝑎̂́𝑝 𝐶ℎ𝑜 𝑇ℎ𝑢𝑒̂ 𝐵𝑎̀𝑛 𝐺ℎ𝑒̂́ Đ𝑎̣𝑖 𝐵𝑖𝑒̂̉𝑢…
📞📮Hãy liên hệ qua số Hotline của công ty để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.
———————————————————————————
🔱 𝗛𝗣 𝗘𝗩𝗘𝗡𝗧 & 𝗠𝗘𝗗𝗜𝗔 🔱 𝐌𝐈𝐗 𝐌𝐀𝐑𝐊𝐄𝐓𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐀𝐆𝐄𝐍𝐂𝐘
Đ𝑖̣𝑎 𝑐ℎ𝑖̉: Trụ sở 254 Phan chu trinh Huế
Cs 1 31 Nguyễn Sinh Cung, Huế
cs2 41C Lý Thường Kiệt, Huế
cs3 40 Võ Liêm Sơn, Huế
𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒: 0979 305 010
#hpevent #hpgroup #hpsukiengiare #tochucsukien #khaitruong #marketing #xebuyt #giamgia #khuyenmai #nam2022 #hpgroup #thang11 #nhagiaovietnam #tatnien #sinhnhat ##agency #event #advertising #production #media
#tochucsukien #cungcapnhansu #inanthietke
#hue #sukientaihue #agencytaihue
#tochucsukientaihue #diadiemsukienhue #thietbisukienhue
#locationhue #quangcaohue #sukienmientrung #agencyhue


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *